• Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  3 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  1 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  120 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
 • Thời gian tập luyện:
  120 tháng
 • Tổng chi phí:
  13,900,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  772,222 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  25,741 VNĐ
 • Đăng ký ngay
Classic Classic Plus Citipassport Superior Royal
Tập luyện tại 01 CLB đã chọn.
Tham gia Yoga và Group X tại 01 CLB đã chọn.
Tự do tập luyện tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống CITIGYM.
Không giới hạn thời gian luyện tập
Tham gia tất cả các lớp Yoga và Group X tại tất cả các CLB trong hệ thống CITIGYM
1 buổi định hướng luyện tập riêng biệt và tư vấn dinh dưỡng
Được sử dụng dịch vụ thư giãn sau luyện tập (sauna và steambath)
Nước uống miễn phí
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.
Hệ thống khóa từ thông minh, bảo mật tối ưu Esmart Locker
Được tập cùng một người bạn chưa phải là hội viên CITIGYM.
Bộ đồ dùng tắm gội – vệ sinh cao cấp.
Được tặng 01 ly nước trái cây hoặc sinh tố đạm mỗi ngày luyện tập
01 lần chuyển nhượng miễn phí cho người thân trong gia đình.
Được dẫn theo 1 người thân đi tập cùng (người đi cùng được phục vụ như quyền lợi thẻ classic)
Được ưu tiên giữ chỗ lớp yoga trước 1 ngày
Được tặng 5 buổi PT (đối với gói Superior 24 tháng) hoặc 10 buổi PT (đối với gói Superior 60 tháng)
Được tặng 2 áo thể thao cao cấp
Giữ xe miễn phí tại tất cả các CLB (không quá 4 tiếng)