THÔNG TIN CÁC LỚP TẬP TẠI TRUNG TÂM CAO CẤP SPARTAN

Trung tâm cao cấp Spartan mở cửa từ: 5h30 – 21h30, tất cả các ngày trong tuần.

Dưới đây là lịch tập của các lớp tập cần có giáo viên, người hướng dẫn.

Lịch tập tuần này

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
5h45

6h35

VINYASA

BEGINNER

MASTER LAN

SUN SALUTATION

MASTER, G,ADAK

ADVANCED YOGA

MASTER THINH

GENTLE YOGA

MASTER G,ADAK

BALANCE YOGA

BEGINNER

MASTER LAN

HATHA YOGA

BEGINNER

MASTER G,ADAK

OFF
7h30

8h30

HATHA YOGA

MASTER G,ADAK

HATHA YOGA

BEGINNER

MASTER LAN

BACKEND

MASTER G,ADAK

VINYASA

BEGINNER

MASTER LAN

MIX YOGA

MASTER THINH

ADVANCED YOGA

MASTER G,ADAK

OFF
12h00

13h00

HATHA

BEGINNER

MASTER LAN

DEEP STRETCHING

MASTER G,ADAK

VINYASA

BEGINNER

MASTER LAN

CORE YOGA

MASTER G,ADAK

ASHTANGA YOGA

BEGINNER

MASTER LAN

OFF OFF
15h00

16h00

WHEEL YOGA

MASTER G,ADAK

VINYASA

MASTER THINH

SHOULDER OPENNING

MASTER G,ADAK

HIP & SHOULDER OPENNING

MASTER THINH

VINYASA

BEGINNER

MASTER LAN

MIX YOGA

MASTER G,ADAK

ASHTANGA YOGA

MASTER G,ADAK

16h30

17h30

VINYASA

BEGINNER

MASTER LAN

STRAP YOGA

MASTER G,ADAK

BALANCE YOGA

BEGINNER

MASTER LAN

RING YOGA

MASTER G,ADAK

ADVANCED YOGA

MASTER G,ADAK

TWIST YOGA

MASTER THINH

18h00

19h00

HATHA YOGA

BEGINNER

MASTER LAN

SPINE YOGA

MASTER G.ADAK

BALANCE

BEGINNER

MASTER LAN

HIIP OPENNING

MASTER G,ADAK

VINYASA

BEGINNER

MASTER LAN

VINYASA

FLOW

MASTER G,ADAK

ADVANCED

MASTER G,ADAK

19h30

20h30

BALL YOGA

MASTER G,ADAK

VINYASA

BEGINNER

MASTER LAN

ADVANCED

MASTER G,ADAK

HATHA

BEGINNER

MASTER LAN

TWIST

MASTER G,ADAK

RING

MASTER G,ADAK

OFF
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
7h00

8h00

COMPOUND FULL BODY

LE ANH

STRENGTH

JENNY

CORE & STRETCHING

JENNY

COMPOUND UPPER BODY

LE ANH

COMPOUND LOWER BODY

LE ANH

OFF OFF
17h00

18h00

ZUMBA

KEN

ZUMBA

KEN

18h00

19h00

CARDIO TRAINING

JENNY

LOWER BODY

V3

DANCE

KEN

STRENGTH

JENNY

ZUMBA

KEN

LOWER BODY

V3

OFF
19h10

20h10

ZUMBA

KEN

DANCE

KEN

STRENGTH

V3

STEP & CORE

V3

DANCE

KEN

OFF OFF
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
18h00

18h45

SPIN

V3

SPIN

JENNY

SPIN

V3

SPIN

V3

OFF OFF

Giải thích các thuật ngữ:

 • Beginner: lớp cơ bản dành cho người mới.
 • Mix Yoga: yoga tổng hợp.
 • Backend: uốn lưng.
 • Shoulder Opening: mở vai.
 • Hip Opening: mở hông.
 • Balance Yoga: yoga thăng bằng.
 • Core Yoga: tập trung cơ bụng, lưng, vai và hông.
 • Advanced Yoga: lớp nâng cao, độ khó cao.
 • Twist Yoga: chuỗi động tác, xoắn, vặn.
 • Hamstring Stretch: giãn đùi sau, giúp gân khỏe.
 • Side bend: uốn eo.
 • Weight Loss Yoga: đốt năng lượng, xây dựng cơ bắp, săn chắc và tăng linh hoạt.
 • Gentle Yoga: động tác chậm, đơn giãn, nhẹ nhàng và thư giãn.
 • Lower Body: tập thân dưới.
 • Core & Stretching: cơ trọng tâm & giãn cơ trị liệu.
 • Flow: chuyển động cơ thể kết hợp động tác Pilates và Yoga.
 • Strength: sức mạnh.